Agro Giethoorn – Pieter Winter (7.500 zonnepanelen)

Agro Giethoorn, gevestigd in Giethoorn, is een zeer duurzaam agrarisch bedrijf. Eén bedrijfstak is het akkerbouwbedrijf, dat is gespecialiseerd in teelt en verwerking van chips- en fritesaardappelen. Daarnaast is er een pluimveebedrijf met 115.000 Goed Nest kippen. Agro Giethoorn heeft in 2012 een biogasinstallatie gebouwd om de kringloop op het bedrijf te kunnen sluiten. Deze installatie levert groene stroom aan 5.500 huishoudens. De warmte wordt gebruikt voor de verwerking van mest, verwarming van de pluimveestallen en een drooginstallatie waarmee aardappelrestproducten kunnen worden omgezet in hondenvoer.

“Schoonmans hield goed rekening met de activiteiten van het bedrijf”

7.500 panelen

Het bedrijf beschikt in totaal over 7.500 zonnepanelen. Alle daken van het akkerbouwbedrijf liggen inmiddels vol en het pluimveebedrijf voor twee derde. In 2020 is begonnen met de aanleg. Een jaar later lagen alle daken vol. De pv-installatie heeft een totaalvermogen van 2,2 Megawatt.

Verschil duidelijk zichtbaar

Het viel eigenaar Pieter Winter op dat de zonnepanelen erg vies werden. “Hoeveel vervuiling er echt op ligt zie je pas wanneer ze worden gereinigd”, merkt hij op. “Ik werd door een collega getipt om de panelen door Schoonmans te laten reinigen. Het verschil na de reinigingsbeurt was zeer goed merkbaar. De bedoeling is dat de panelen vanaf nu jaarlijks gereinigd worden.” Winter is goed te spreken over de aanpak van Schoonmans. “Met alle bedrijfstakken op één erf is het hier erg druk. Schoonmans hield hier goed rekening mee.”

schoonmaak robot

Behoud van zonnepanelen

Afhankelijk van de ligging en het type bedrijf vervuilt een pv-installatie na verloop van tijd. Op een akkerbouwbedrijf zorgt vooral droog stof ervoor dat het rendement vermindert. Ook veestallen leveren veel stof op, wat veelal vettig is en lastig te verwijderen zonder professionele apparatuur. Een groter gevaar is de ammoniak, die in de panelen kan invreten en voor onherstelbare schade zorgt wanneer niet periodiek wordt gereinigd. Ook installaties zoals een biovergister of droger zorgen voor stofontwikkeling die uiteindelijk neerslaat op de zonnepanelen. Stof is een goede bron voor korstmossen die zich aan de panelen hechten. Gebeurt het verwijderen hiervan niet op tijd, dan is alleen chemisch reinigen mogelijk.

Ontdek wat Schoonmans voor uw bedrijf kan doen

Contactinformatie

Locatie van de installatie

Aantal panelen

Hoe heeft u ons gevonden?